Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΟι διάφοροι τρόποι σύνδεσης των προτάσεων

Α.  ασύνδετο σχήμα: οι προτάσεις μπαίνουν η μία πλάι στην άλλη χωρίς καμία συνδετική λέξη –  σ’ αυτή την περίπτωση ο χωρισμός των προτάσεων γίνεται με κόμμα.

Β.  παρατακτική σύνδεση: οι προτάσεις παρατάσσονται, τοποθετούνται δηλαδή πλάι πλάι, και συνδέονται με παρατακτικούς συνδέσμους. Στην περίπτωση αυτή συνδέονται μεταξύ τους όμοιες, ισοδύναμες προτάσεις:
- κύριες + κύριες
- δευτερεύουσες + δευτερεύουσες

Η παρατακτική σύνδεση των προτάσεων γίνεται με τους εξής παρατακτικούς συνδέσμους.

α.
Συμπλεκτικοί σύνδεσμοι
και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ
β.
Αντιθετικοί σύνδεσμοι
αλλά, μα, παρά, όμως, ωστόσο, μόνο
γ.
Διαχωριστικοί ή διαζευκτικοί
ή, είτε
  • Ως παρατακτικοί (αντιθετικοί) σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι παρακάτω λέξεις: εντούτοις, μολοταύτα, μάλιστα, έπειτα, λοιπόν.

Γ.  υποτακτική σύνδεση: οι προτάσεις υποτάσσονται η μία στην άλλη, δηλαδή α) μία ή περισσότερες δευτερεύουσες μπορεί να εξαρτώνται από μία κύρια και β) μία ή περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις μπορεί να εξαρτώνται από μια άλλη δευτερεύουσα.
Η υποτακτική σύνδεση των προτάσεων γίνεται με τους εξής τρόπους:
1.     με υποτακτικούς συνδέσμους (ή λέξεις / εκφράσεις που λειτουργούν αντίστοιχα ως  σύνδεσμοι).
Α.
Ειδικοί
ότι, πως, που
β.
Ενδοιαστικοί ή διστακτικοί
μη(ν), μήπως
γ.
Αιτιολογικοί
γιατί, επειδή, αφού, διότι
δ.
Τελικοί
για να, να
ε.
Συμπερασματικοί ή αποτελεσματικοί
ώστε, που
στ.
Υποθετικοί
αν (εάν), σαν, άμα
ζ.
Εναντιωματικοί
αν και, ενώ, μολονότι
η.
Χρονικοί
όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, μόλις προτού, πριν (να), ώσπου, ωσότου, όσο που, όποτε

  • Ως αιτιολογικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες λέξεις: που, καθώς, μια και, μια που, σαν…που.
  • Ως συμπερασματικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες εκφράσεις:  ώστε να, που να, για να.
  • Ως εναντιωματικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες εκφράσεις:  μόλο που, και που, που, και ας, ας.
  • Ως χρονικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες λέξεις/ φράσεις: όσο, ότι, εκεί που, όσο που να, κάθε που, τη στιγμή που, την ώρα που.


2.     με ερωτηματικές αντωνυμίες και ερωτηματικά επιρρήματα:

Οι ερωτηματικές αντωνυμίες
ποιος, πόσος, τι
Τα ερωτηματικά επιρρήματα
πού, πότε, πώς, πόσοΟι αναφορικές αντωνυμίες
που, ο οποίος, όποιος, όσος, ό,τι
Τα αναφορικά επιρρήματα
όπου, οπουδήποτε, όπως, όσο, οσοδήποτε, καθώς, σαν, ως, όποτε, οποτεδήποτε
3.   με αναφορικές αντωνυμίες και αναφορικά επιρρήματα:Οι αναφορικές αντωνυμίες
που, ο οποίος, όποιος, όσος, ό,τι
Τα αναφορικά επιρρήματα
όπου, οπουδήποτε, όπως, όσο, οσοδήποτε, καθώς, σαν, ως, όποτε, οποτεδήποτε
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.