Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

"ΙΔ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχολικού έτους 2015-2016"

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη
της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου προκηρύσσει τον ΙΔ΄
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα:

«Η Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης (1916-1917) και ο ρόλος της στις εσωτερικές εξελίξεις».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας, οι
οποίοι καλούνται να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τους όρους συγκρότησης και το έργο της
κυβέρνησης εστιάζοντας στις βάσεις που τέθηκαν για τις μετέπειτα εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή.


Στον φετινό διαγωνισμό θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της
δυνατότητας σύνθεσης εκ μέρους των μαθητών.

Τα κείμενα των δοκιμίων, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις, θα είναι ατομικές
εργασίες και θα γραφούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Θα κατατεθούν είτε σε χειρόγραφη μορφή είτε
γραμμένα στον υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα (η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το
δικαίωμα να μην αξιολογήσει δυσανάγνωστα κείμενα, ενώ δε θα αξιολογούνται συλλογικές εργασίες).

Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν για ενδεικτική βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:
http://www.venizelos-foundation.gr. Τα δοκίμια πρέπει να διακρίνονται για τη λεκτική τους αρτιότητα και ωριμότητα, την πρωτοτυπία των ιδεών και την ικανότητα οργάνωσης της σκέψης.

Τα γραπτά δοκίμια θα υποβληθούν στα σχολεία, τα οποία με τη σειρά τους θα διαβιβάσουν τα
δοκίμια των μαθητών στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας, προκειμένου να τα αποστείλουν
ταχυδρομικά μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου 2016 στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του
Ιδρύματος στη διεύθυνση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα 731 33 Χανιά. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (φιλόλογους ή/και ιστορικούς με ειδίκευση στη νεότερη ελληνική ιστορία).

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθούν αρχές Μαρτίου του 2016.

Τα μέλη της Επιτροπής αξιολογούν τις εργασίες και τις βαθμολογούν ως προς το περιεχόμενο
(50/100), την έκφραση-μορφή-γλώσσα (30/100) και τη διάρθρωση των σκέψεων (20/100). Ο τελικός
βαθμός αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους βαθμών. Στις εργασίες που ενδεχομένως
ισοβαθμούν απονέμεται ολόκληρο το αντίστοιχο βραβείο.

Στους μαθητές που θα διακριθούν θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στα Χανιά το Μάρτιο του 2016, μήνα θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου (παραμονή του πολιτικού του μνημόσυνου). Τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των βραβευομένων μαθητών και ενός συνοδού θα καλυφθούν από το Ίδρυμα.

Τα βραβεία για τους νικητές θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και θα απονεμηθούν ως εξής:

 Στον πρώτο νικητή 1.500 €

 στον δεύτερο νικητή 900 € και

 στον τρίτο νικητή 600 €.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail: avatsaki@venizelos-
foundation.gr (Υπόψη κυρίας Αργυρώς Βατσάκη), στην ιστοσελίδα http://www.venizelos-foundation.gr, καθώς και στα γραφεία του Ιδρύματος στα τηλέφωνα 28210-56008, 28210-51555 και στο Fax: 28210-56009.


Ενδεικτική βιβλιογραφία
ΙΔ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»
(σχολ. έτος 2015-2016)


1.      Βεντήρης Γεώργιος, Η Ελλάς του 1910-1920. Ιστορική μελέτη, τ. Β΄, Ίκαρος, Αθήναι 1970 (β΄ έκδ.).

2.      Βερέμης Θάνος – Νικολακόπουλος Ηλίας (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, ΤΑ ΝΕΑ – Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005.

3.      Βερέμης Θάνος –Δημητρακόπουλος Οδ. (επιμ.), Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Φιλιππότης, Αθήνα 1980.

4.      Γαρδίκα Κατσιαδάκη Ελένη (επιστ. επιμ.), Στα χρόνια του Βενιζέλου: Εσωτερική & εξωτερική πολιτική – Οικονομία – Εκπαίδευση – Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα 2010.
[Το βιβλίο είναι διαθέσιμο και ελεύθερα προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στη δ/νση:

5.      Δεσποτόπουλος Αλέξανδρος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη· η προσωρινή κυβέρνησις, 1916-17, Ε.Τ.Ε., Θεσσαλονίκη 1994.

6.      Ζαχαρόπουλος Νικ., Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997.

7.      Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄ , Αθήνα 2000 (β΄ έκδ.).

8.      Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 6ος, ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 2003.

9.      Κανδαράκης Γ., Καρτσάκης Δ., Μανωλάκης Κ., Εκπαιδευτικός φάκελος Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του …, β΄ έκδ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα-Χανιά 2008.
[Ο εκπαιδευτικός φάκελος είναι διαθέσιμος και ελεύθερα προσβάσιμος στην ιστοσελίδα του  Ιδρύματος στη δ/νση: http://www.venizelos-foundation.gr/publication_file ].

10.   Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Ελευθέριος Βενιζέλος. 12 μελετήματα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.

11.   Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002.

12.   Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου & Δ΄ Τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ΟΕΔΒ, Αθήνα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.