Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου)

Δείτε επίσης:

Οι διάφοροι τρόποι σύνδεσης των προτάσεων
Α.  ασύνδετο σχήμα: οι προτάσεις μπαίνουν η μία πλάι στην άλλη χωρίς καμία συνδετική λέξη –  σ’ αυτή την περίπτωση ο χωρισμός των προτάσεων γίνεται με κόμμα.
Β.  παρατακτική σύνδεση: οι προτάσεις παρατάσσονται, τοποθετούνται δηλαδή πλάι πλάι, και συνδέονται με παρατακτικούς συνδέσμους. Στην περίπτωση αυτή συνδέονται μεταξύ τους όμοιες, ισοδύναμες προτάσεις:
- κύριες + κύριες
- δευτερεύουσες + δευτερεύουσες
Η παρατακτική σύνδεση των προτάσεων γίνεται με τους εξής παρατακτικούς συνδέσμους.
α.
Συμπλεκτικοί σύνδεσμοι
και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ
β.
Αντιθετικοί σύνδεσμοι
αλλά, μα, παρά, όμως, ωστόσο, μόνο
γ.
Διαχωριστικοί ή διαζευκτικοί
ή, είτε
 • Ως παρατακτικοί (αντιθετικοί) σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι παρακάτω λέξεις: εντούτοις, μολοταύτα, μάλιστα, έπειτα, λοιπόν.
Γ.  υποτακτική σύνδεση: οι προτάσεις υποτάσσονται η μία στην άλλη, δηλαδή α) μία ή περισσότερες δευτερεύουσες μπορεί να εξαρτώνται από μία κύρια και β) μία ή περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις μπορεί να εξαρτώνται από μια άλλη δευτερεύουσα.
Η υποτακτική σύνδεση των προτάσεων γίνεται με τους εξής τρόπους:
1.     με υποτακτικούς συνδέσμους (ή λέξεις / εκφράσεις που λειτουργούν αντίστοιχα ως  σύνδεσμοι).
Α.
Ειδικοί
ότι, πως, που
β.
Ενδοιαστικοί ή διστακτικοί
μη(ν), μήπως
γ.
Αιτιολογικοί
γιατί, επειδή, αφού, διότι
δ.
Τελικοί
για να, να
ε.
Συμπερασματικοί ή αποτελεσματικοί
ώστε, που
στ.
Υποθετικοί
αν (εάν), σαν, άμα
ζ.
Εναντιωματικοί
αν και, ενώ, μολονότι
η.
Χρονικοί
όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, μόλις προτού, πριν (να), ώσπου, ωσότου, όσο που, όποτε
 • Ως αιτιολογικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες λέξεις: που, καθώς, μια και, μια που, σαν…που.
 • Ως συμπερασματικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες εκφράσεις:  ώστε να, που να, για να.
 • Ως εναντιωματικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες εκφράσεις:  μόλο που, και που, που, και ας, ας.
 • Ως χρονικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες λέξεις/ φράσεις: όσο, ότι, εκεί που, όσο που να, κάθε που, τη στιγμή που, την ώρα που.
2.     με ερωτηματικές αντωνυμίες και ερωτηματικά επιρρήματα:
Οι ερωτηματικές αντωνυμίες
ποιος, πόσος, τι
Τα ερωτηματικά επιρρήματα
πού, πότε, πώς, πόσο
Οι αναφορικές αντωνυμίες
που, ο οποίος, όποιος, όσος, ό,τι
Τα αναφορικά επιρρήματα
όπου, οπουδήποτε, όπως, όσο, οσοδήποτε, καθώς, σαν, ως, όποτε, οποτεδήποτε
3.   με αναφορικές αντωνυμίες και αναφορικά επιρρήματα:


Οι αναφορικές αντωνυμίες
που, ο οποίος, όποιος, όσος, ό,τι
Τα αναφορικά επιρρήματα
όπου, οπουδήποτε, όπως, όσο, οσοδήποτε, καθώς, σαν, ως, όποτε, οποτεδήποτε

Γ' τάξη, 1η ενότητα, Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας [ Ἡρόδοτος, Ἱστορίη, 2.120] (διασκευὴ)

Μετάφραση του αποσπάσματος, σχόλια, γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις, απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου αλλά και πρόσθετο υλικό θα βρείτε στον -πολύ ενδιαφέροντα- ιστότοπο του Ελληνικού Πολιτισμού.
Η ανάκτηση της Ελένης

Περισσότερα για τη ζωή, τους γάμους και το θάνατο της Ελένης, εδώ.

Εκδοχές του μύθου της Ελένης

Ηρόδοτος, Ιστορίαι 2.112-113: Η Ελένη στην Αίγυπτο: η εκδοχή των Αιγυπτίων ιερέων
[112] Τον Φερώ, μου είπαν, τον διαδέχθηκε στην βασιλεία κάποιος από τη Μέμφιδα, που τ’ όνομά του στα ελληνικά είναι Πρωτεύς· στη Μέμφιδα υπάρχει σήμερα τέμενος αυτού του Πρωτέα, όμορφο και πολύ ωραία στολισμένο, το οποίο βρίσκεται στα νότια του Ηφαιστείου· γύρω
στο τέμενος κατοικούν Φοίνικες από την Τύρο, και όλη αυτή η περιοχή ονομάζεται Στρατόπεδο των Τυρίων. Στο τέμενος μάλιστα του Πρωτέα υπάρχει ιερό που ονομάζεται της Ξένης Αφροδίτης· και συμπεραίνω ότι το ιερό αυτό είναι της Ελένης του Τυνδάρεω, τόσο επειδή έχω ακούσει το λεγόμενο ότι η Ελένη έμεινε κοντά στον Πρωτέα, όσο και επειδή, κυριότερα, το ιερό έχει το όνομα της Ξένης Αφροδίτης: γιατί απ’ όσα άλλα ιερά της Αφροδίτης υπάρχουν, κανένα δεν ονομάζεται της Ξένης.
[113] Όταν τους ρώτησα πάντως, οι ιερείς μου είπαν ότι τα σχετικά με την Ελένη έγιναν ως εξής: ο Αλέξανδρος άρπαξε την Ελένη από τη Σπάρτη και έβαλε πλώρη για τον τόπο του, όταν όμως βρέθηκε στο Αιγαίο, ενάντιοι άνεμοι τον έριξαν στο αιγυπτιακό πέλαγος, και από εκεί, καθώς οι άνεμοι δεν σταματούσαν, έφτασε ο Αλέξανδρος στην Αίγυπτο, και συγκεκριμένα στο σήμερα λεγόμενο Κανωβικό στόμιο του Νείλου και στα παστωτήρια· στην ακτή λοιπόν υπήρχε —αυτό που υπάρχει και σήμερα— ιερό του Ηρακλή, όπου αν καταφύγει οποιουδήποτε ανθρώπου ο δούλος και βάλει απάνω του ορισμένα ιερά σημάδια αφιερώνοντας έτσι τον εαυτό του στον θεό, κανένας δεν επιτρέπεται να τον αγγίξει. Από την αρχή του ως τις ημέρες μου ο νόμος αυτός συνεχιζόταν απαράλλακτος. Το λοιπόν, μερικοί υπηρέτες του, μαθαίνοντας τον νόμο που υπήρχε σχετικά με το ιερό και θέλοντας να του κάνουν κακό, πρόδωσαν την πίστη τους στον Αλέξανδρο, κατέφυγαν ικέτες στον θεό και εξιστόρησαν όλα τα σχετικά με την Ελένη καθώς και την αδικία προς τον Μενέλαο· τις κατηγορίες αυτές μάλιστα τις διατύπωσαν τόσο στους ιερείς όσο και στον φύλακα του στομίου, που το όνομά του ήταν Θώνις.
[πηγή: Ηροδότου Ιστορίαι, τόμ. 2 Ευτέρπη, Θάλεια, εισ. – μτφ. – σχόλ. Λ. Ζενάκος, Αθήνα, Γκοβόστης 1992]
Ευριπίδη, Ελένη, στ. 50-62: Στην Τροία ήταν το είδωλο της Ελένης, ενώ η ίδια βρισκόταν στην Αίγυπτο
[....] Εγώ βραβείο
παλικαριάς στους Έλληνες και Τρώες
ποτέ δεν ήμουν, ήταν τ' όνομά μου.
Mε πήρε στις πτυχές ο Ερμής του αιθέρα
και σκεπασμένη σε θαμπή νεφέλη
–δε μ' άφησε χωρίς φροντίδα ο Δίας–
μ' έφερε στου Πρωτέα εδώ τα σπίτια,
κρίνοντας πως αυτός απ' όλους ήταν
πιο γνωστικός κι αγνό το γάμο μου έτσι
για το Μενέλαο θα κρατούσα. Tώρα
βρίσκομαι εδώ κι ο δόλιος μου άντρας πήγε
μαζεύοντας στρατό, στης Τροίας τα κάστρα
ζητώντας να με πάρει πίσω. [...]
[Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη – Ελένη, Γ' Γυμνασίου]
Ο μύθος της Ελένης κατά τον λυρικό ποιητή, Στησίχορο
Στησίχορος
οὐκ ἔστ' ἔτυμος λόγος (11D, 62P)
οὐκ ἔστ΄ ἔτυμος λόγος οὗτος͵
οὐδ΄ ἔβας ἐν νηυσὶν ἐυσσέλμοις
οὐδ΄ ἵκεο πέργαμα Τροίας͵
δεν αληθεύει αυτή η ιστορία·
ούτε σε καράβια καλοσκάμνιστα
μπήκες εσύ ποτέ, ούτε έφτασες
στης Tροίας την ακρόπολη.

INK


Δεν είν' αληθινός αυτός ο λόγος.
Δεν μπήκες στα καλόστρωτα καράβια.
Δεν έφθασες στα Πέργαμα της Tροίας!

Σ. Mενάρδος

Δεν είναι αληθινός αυτός ο λόγος·
Δε μπήκες στα καλοφτιασμένα τα καράβια,
Mήτε στα κάστρα πήγες της Tρωάδας.
H. Bουτιερίδης
[Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης Β΄ Λυκείου]  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η εποχή του Διαφωτισμού


Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018οδυσσεια εισαγωγη from Κατερίνα Προκοπίου

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Εισαγωγή – Ερωτήσεις 
1. Τι ονομάζουμε έπος; 
2. Τι ονομάζουμε ηρωικό έπος; 
3. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα του ηρωικού έπους; 
4. Τι ονομάζουμε επικό κύκλο ή κύκλια έπη;
5. Τι ονομάζουμε τρωικό κύκλο;
6. Ποια έπη αποτελούν τον τρωικό κύκλο και ποιο είναι το θέμα του καθενός από αυτά; 
7. Ποια ποιήματα ονομάζουμε ομηρικά; 
8. Ποιο είναι το θέμα της Ιλιάδας;
9. Ποιο είναι το θέμα της Οδύσσειας και ποιο είναι το χρονικό διάστημα που πραγματεύεται ο ποιητής; 
10. Πότε γράφτηκαν τα ομηρικά έπη και πού; 
11. Από πού αντλούσαν την έμπνευσή τους οι κάτοικοι της Μ. Ασίας; 
12. Ποιος κόσμος προβάλλει μέσα από τα ομηρικά έπη; 
13. Ποιοι ονομάζονταν αοιδοί και γιατί; 
14. Με ποιον τρόπο οι αοιδοί συνέθεταν τα τραγούδια τους; 
15. Ποιους ονομάζουμε ραψωδούς και με ποιο τρόπο ασκούσαν το έργο τους; 
16. Ποιες πληροφορίες έχουμε για τον Όμηρο;
17. Σε τι έγκειται η αξία των ομηρικών επών; 
18. Πότε έγινε η επίσημη καταγραφή των ομηρικών επών και γιατί; 
19. Από πόσους στίχους αποτελούνται η Ιλιάδα και η Οδύσσεια και πώς χωρίζονται; 
20. Ποιο είναι το κεντρικό και ποιο το συμπληρωματικό θέμα της Οδύσσειας; 
21. Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί η Οδύσσεια και γιατί; 
22. Σε τι έγκειται η διαφορά του ηρωικού στοιχείου στην Οδύσσεια σε σχέση με την Ιλιάδα;  

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ


Το 5ο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης διά του Ομίλου του Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας και ο Τομέας Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης προκηρύσσουν τον
1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου
για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων
(ημερήσιων Γενικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών)

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

"Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δροσοπηγή Φλώρινας" (8/5/2017)

Το δάσος στη Δροσοπηγή της Φλώρινας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές των δύο περιβαλλοντικών προγραμμάτων "Εξερευνητές στο δάσος" και "Φύλλο φίλος μας οδηγεί". Σε ένα μαγευτικό τοπίο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την πλούσια χλωρίδα της περιοχής κάνοντας  ένα ευχάριστο διάλειμμα από την  καθημερινότητά τους. Η επίσκεψη διοργανώθηκε από το ΚΠΕ Μελίτης στα πλαίσια του προγράμματος "Τα δάση μας... τα κάλλη μας".
Στην πλατεία της Δροσοπηγής

Ξεκινώντας για το δάσος

Στάση για ενημέρωση

Η ώρα της διελκυστίνδας

9η Ενότητα: Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του διαστήματος (Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου)

 • Επισκεφθείτε τους επίσημους δικτυακούς τόπους του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και
  Μουσείου Τεχνολογίας "ΝΟΗΣΙΣ" με φυσική έδρα στη Θεσσαλονίκη και του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών καθώς και την Αστροπύλη και το Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου με έδρα την Αθήνα.
 • Διαβάστε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας "ΤΟ ΒΗΜΑ" το άρθρο " Ήλιε, ήλιε αρχηγέ..." του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χάρη Βάρβογλη.
 • Διαβάστε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" το άρθρο "Στη σκιά της Σελήνης" του Διονύση Π. Σιμόπουλου,  επίτιμου διευθυντή του Ευγενίδειου Πλανητάριου.
 • Για περισσότερες πληροφορίες για θέματα αστρονομίας επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους:  http://www.astro.noa.gr (το Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών) και  http://www.astronomy.com (διεθνής δικτυακός τόπος για θέματα αστρονομίας). 
 •  Ελληνικά και δίγλωσσα λεξικά και γλωσσάρια στο διαδίκτυο (ενδεικτικός κατάλογος): http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html (Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα), http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/Dictionaries.htm (τα διαδικτυακά λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας) http://www.glossa.com/trans/glossary/ glossaries.htm
  http://www.kypros.org/cgi-bin/lexicon
  - Κύπρος Νετ

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

II. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑιι. Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία from mavraroda

Δείτε επίσης:

 

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

4. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 15ο ως το 18ο αι.8η Ενότητα: Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα (Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου)

Ακούστε το  "Μοναξιά μου όλα" από τους ΠΥΞ ΛΑΞ. 

"Διαχείριση του δάσους"- "Εξερευνητές στο δάσος" (Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
Σε αυτή την εργασία συμμετείχαν οι μαθήτριες:
Λιάκου Ευαγγελία
Λίτσα Μαρία
Μανιού Κατερίνα

Παύλου Ευμορφία


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

Τα δάση είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή ανθρώπων και ζώων. Αποτελούν πηγή τροφής, φαρμάκων και καθαρού νερού, όπως επίσης και καταφύγιο πολλών ζώων.

Κάποιες φορές οι άνθρωποι το παρακάνουν και καταστρέφουν αυτούς τους πολύτιμους βιότοπους.

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν στα δάση. Τέσσερις από αυτές είναι η υλοτομία, ο τουρισμός, οι αθλητικές και οι ήπιες αγροτικές δραστηριότητες.

"Οι πυρκαγιές"- "Εξερευνητές στο δάσος" (Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ ( ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ)
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β3
ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΙΑΠΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΛΕΝΗ


Εισαγωγή
Oι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο, του οποίου οι αρνητικές συνέπειες είναι γνωστές εδώ και χιλιάδες χρόνια. Tα τελευταία όμως εκατό χρόνια αναγνωρίστηκε ως μείζον πρόβλημα, γιατί οι συνεχείς καταστροφές επηρέασαν σημαντικά τη φυσική ισορροπία των οικοσυστημάτων. Tο φαινόμενο αυτό δείχνει να επεκτείνεται συνεχώς στην Eλλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, όπου καίγεται ανά έτος το 0,32% των θαμνωδών εκτάσεων ενώ το 1973 κάηκε το 0,20%.


Τί είναι η Πυρκαγιά

Πυρκαγιά είναι η ανεξέλεγκτη φωτιά , η οποία προκαλείται από μη ελεγχόμενη καύση. Τις περισσότερες φορές , συνοδεύεται  από υψηλές θερμοκρασίες.


Αίτια Πυρκαγιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, οι κυριότερες αιτίες εκδήλωσης μιας δασικής πυρκαγιάς είναι οι ακόλουθες:
 α) Οι εμπρησμοί, που αποτελούν την κυριότερη αιτία εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.
β) H καύση εύφλεκτων υλικών, όπως είναι τα απορρίμματα, θάμνοι κ.τ.λ.
Πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια , από πρόθεση , από φυσικά καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον στη πύκνωση μίας πυρκαγιάς , συμβάλλει η αύξηση των φορτίων καυσίμων , ο υψηλός αριθμός αναφλέξεων πυρκαγιάς , η αλλαγή του κλίματος , η επέκταση των δασών(τα δάση υψηλής πυκνότητας ευνοούν τη διάδοση πυρκαγιών υψηλής έντασης).


Επιπτώσεις της Πυρκαγιάς στον άνθρωπο και στο περιβάλλον

Οι πυρκαγιές προκαλούν αρκετές βλάβες , τόσο στην υγεία των ανθρώπων , όσο και στο περιβάλλον. Μερικές από αυτές είναι η καταστροφή της βλάστησης , καθώς τα περισσότερα φυτά και δέντρα δεν μπορούν να ανακάμψουν με φυσικό τρόπο από μία πυρκαγιά , η διάβρωση του εδάφους (οι υψηλές θερμοκρασίες μεταξύ άλλων παραγόντων που επιβαρύνουν και μεταβάλλουν το έδαφος).Οι επιπτώσεις στα ζώα του δάσους είναι πολλές, όπως η δυσκολία να διαφύγουν από τον τόπο της πυρκαγιάς και η αναζήτηση νέου χώρου διαμονής. Επίσης υπάρχουν επιπτώσεις και στο ανθρώπινο περιβάλλον όπως οι απώλειες ανθρώπων και η  καταστροφή των περιουσιών τους.

Οι συνέπειες
Πυρκαγιά σημαίνει καταστροφή.
Όταν όμως ένα δάσος καταστρέφεται έχουμε τεράστιες, ανεπανόρθωτες, ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον, στην οικονομία, στη ζωή μας. Υποβαθμίζεται γενικά το περιβάλλον , οι οικολογικές συνθήκες χειροτερεύουν και μπορούν να κάνουν δύσκολη τη δημιουργία και πάλι δασών και να επιφέρουν ανεπανόρθωτη και επικίνδυνη διατάραξη της βιολογικής ισορροπίας. Καθώς και
επιβαρύνεται η οικονομία με τις τεράστιες δαπάνες κατάσβεσης και τις ανυπολόγιστες επίσης δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών - όσων είναι δυνατές. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε κάνοντας αναδάσωση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ
Τον ιστότοπο wikipedia