Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΕπαγγέλματα και ειδικότητες κινηματογράφου


Αθανασιάδου Μαρία Β2
Κωσταρέλου Δήμητρα Β2
Μαυροματίδου Χριστίνα-Μαρία Β1

 Πολλά είναι τα επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με την τέχνη του Κινηματογράφου. Ας τα γνωρίσουμε:

  •    Σεναριογράφος λέγεται αυτός που γράφει το σενάριο ενός κινηματογραφικού έργου. Ο σεναριογράφος όχι μόνο γράφει την υπόθεση της σειράς άλλα είναι αυτός που επινοεί και τους πρωταγωνιστές του έργου.  
  •   Ο Σεναριογράφος ασχολείται με τη μετατροπή μιας ιστορίας, σε σενάριο με δράση και πλοκή, προκειμένου να προβληθεί στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. Ο ρόλος του είναι ο πλέον ουσιώδης στη διαδικασία μιας τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς το σενάριο είναι η πρώτη ύλη και η πηγή, την οποία επεξεργάζονται και διαχειρίζονται οι υπόλοιποι συντελεστές της παραγωγής, και όλοι μαζί συνδράμουν ώστε να απεικονιστεί η ιστορία του σεναριογράφου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στη μικρή (TV) ή τη μεγάλη οθόνη (κινηματογράφος).    
  •  Ο Ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει σε θεατρική παράσταση  ή σε κινηματογραφικό, τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό έργο και ερμηνεύει ρόλο.   


ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

      Ο Διευθυντής Παραγωγής είναι ο βασικός οργανωτικός και διοικητικός συνεργάτης του σκηνοθέτη και της παραγωγής,  από την έναρξη της προετοιμασίας έως την ολοκλήρωση της κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής. 
      Είναι υπεύθυνος και έχει τη μέριμνα κυρίως:
     α)  Για την κατάρτιση και εκτέλεση:
     ί)  του προϋπολογισμού σύμφωνα με το σενάριο, τον οποίο και υπογράφει, και του απολογισμού δαπανών με την ολοκλήρωση της συμβατικής του υποχρέωσης,
    ίί)   των συμβάσεων παροχής έργου ή εργασίας με το τεχνικό και λοιπό προσωπικό καθώς και με τα στούντια, εργαστήρια, μεταφορικά μέσα και τους λοιπούς συμβαλλόμενους,
ίίί) των συμφωνητικών ενοικίασης μηχανημάτων και λοιπών πραγμάτων απαραίτητων για την παραγωγή της ταινίας ή του τηλεοπτικού προγράμματος. 
 β) Για την έγκαιρη λήψη κάθε είδους διοικητικών ή άλλων αδειών και διευκολύνσεων. 
 γ)   Για την πιστή εφαρμογή της κινηματογραφικής και εργατικής νομοθεσίας.   
 δ)  Για την έγκαιρη παρουσία των εργαζομένων ή των μηχανημάτων στους χώρους εργασίας.


  •   Ο Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής επικουρεί τον Διευθυντή Παραγωγής στο έργο του και εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία του αναθέτει ο τελευταίος, μέσα στο πλαίσιο της ειδικότητάς του. Ιδιαίτερα είναι συνυπεύθυνος για την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος (ordino).
    •       Ο Φροντιστής συνεργάζεται με τον Σκηνογράφο και τον Ενδυματολόγο για την εξασφάλιση όλων των αντικειμένων της επένδυσης των χώρων γυρίσματος και επιμελείται για την έγκαιρη εξεύρεση κάθε υλικού και αντικειμένου το οποίο χρειάζεται για τις ανάγκες του γυρίσματος της κινηματογραφικής ταινίας ή του τηλεοπτικού προγράμματος, την παραλαβή και επιστροφή των πραγμάτων και τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

       Ο Γραμματέας Παραγωγής επικουρεί τον Διευθυντή Παραγωγής και τον Βοηθό Διευθυντή Παραγωγής στο έργο τους και εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν οι παραπάνω. Είναι υπεύθυνος για τη γραμματεία παραγωγής και για τη σωστή τήρηση του αρχείου.


                ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
 
  Ο Σκηνοθέτης είναι ο σημαντικότερος καλλιτεχνικός παράγοντας στην διαδικασία ολοκλήρωσης μιας κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής.      
 Συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος:       
 ί)  για την μετατροπή του σεναρίου, της ιδέας ή της είδησης σε εικόνες και ήχους, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,
      ίί)  συνεργάζεται με το Διευθυντή Παραγωγής και συμμετέχει στο προπαρασκευαστικό στάδιο της παραγωγής, όπου δίνει τις εντολές και κατευθύνσεις για την καλύτερη προετοιμασία του γυρίσματο

     ίίί) κατευθύνει στο γύρισμα όλους τους συντελεστές (καλλιτέχνες και τεχνικούς) και προΐσταται όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός άρτια τεχνικά και καλλιτεχνικά γυρίσματος,
       ίν) συμμετέχει στην διαδικασία του μοντάζ και προβαίνει σε όλες τις τεχνικές επεξεργασίες που απαιτούνται και έχει το τελευταίο λόγο και την ευθύνη για το τεχνικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.


   Ο Βοηθός Σκηνοθέτης στο στάδιο της προεργασίας της κινηματογραφικής ταινίας ή του τηλεοπτικού προγράμματος:       ί)  συνεργάζεται με τον Σκηνοθέτη στην τελική επεξεργασία του σεναρίου, στο χωρισμό των σκηνών σε πλάνα, στην επιλογή ηθοποιών και κομπάρσων, στις πρόβες με τους ηθοποιούς, στην ανεύρεση χώρων (Reperage),  
ίί) αναλύει το σενάριο (Break Down) και καταρτίζει το  πρόγραμμα λήψης σκηνών σε συνεργασία με τον Σκηνοθέτη και τον Διευθυντή Παραγωγής.  
Στο στάδιο της λήψης:
ί)  συντάσσει το ημερήσιο πρόγραμμα λήψης σκηνών (Ordino),
ίί) είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των ηθοποιών και των κομπάρσων για το ημερήσιο πρόγραμμα και συνεργάζεται με τον Σκηνοθέτη στο συντονισμό του τεχνικού και καλλιτεχνικού προσωπικού την ώρα του γυρίσματος.


       Ο Γραμματέας Λήψεων (Σκρίπτ) κατά τη διάρκεια του γυρίσματος είναι υπεύθυνος:
ί) για την κινηματογραφική συνέπεια μεταξύ χώρου, χρόνου, αντικειμένων, θέσεων και κινήσεων προσώπων, αντικειμένων και μηχανής λήψης, ανάμεσα στα πλάνα των σκηνών του σεναρίου,
  ίί)  για το χειρισμό της κλακέτας και του χρονομέτρου, 
     ίίί) για τη σύνταξη του δελτίου λήψης και του ημερολογίου γυρίσματος. 
      

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
   •     Ο Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος συνεργάζεται με τον Σκηνοθέτη. Είναι υπεύθυνος για το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, την καλλιτεχνική συνέπεια των χώρων, τα έπιπλα, την επιλογή ή το σχεδιασμό των ενδυμάτων των ηθοποιών και τα υπόλοιπα αντικείμενα σύμφωνα με την ατμόσφαιρα και το κλίμα της εποχής και του τόπου και την αληθοφάνεια που επιθυμεί ο Σκηνοθέτης.
 
  •   Ο Βοηθός Σκηνογράφου - Ενδυματολόγου είναι υπεύθυνος για τη σωστή κατασκευή των σκηνικών και των ενδυμάτων σύμφωνα με τα σχέδια  (μακέτες), τις οδηγίες και το πνεύμα του Σκηνογράφου.
   •     Ο Ενδυματολόγος  συνεργάζεται με τον Σκηνοθέτη. Είναι υπεύθυνος για την ενδυματολογική παρουσία των ερμηνευτών της κινηματογραφικής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής, σύμφωνα με την προσωπικότητα των ρόλων, την ατμόσφαιρα και το κλίμα της εποχής που επιθυμεί ο Σκηνοθέτης.


   Ο Βοηθός Ενδυματολόγου επικουρεί τον Ενδυματολόγο στο έργο του, εκτελώντας τα ανατιθέμενα σ' αυτόν καθήκοντα εντός του κύκλου της ειδικότητάς του.
 
  Ο Σκηνογράφος συνεργάζεται με τον Σκηνοθέτη. Είναι υπεύθυνος για το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα την καλλιτεχνική συνέπεια των χώρων, τα έπιπλα και τα υπόλοιπα αντικείμενα σύμφωνα με την ατμόσφαιρα και το κλίμα της εποχής και του τόπου που επιθυμεί ο Σκηνοθέτης και την αληθοφάνεια.

       Ο Βοηθός Σκηνογράφου επικουρεί τον Σκηνογράφο στο έργο του εκτελώντας τα ανατιθέμενα σ’ αυτόν καθήκοντα εντός του κύκλου της ειδικότητάς του.   

       Ο/η Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ φροντίζει για την καλή κατάσταση των ενδυμάτων, αναλαμβάνει την επιδιόρθωσή τους, επικουρώντας τους ηθοποιούς που τα χρησιμοποιούν.


       Ο Τεχνίτης Σκηνικών (Zωγράφoς) είναι υπεύθυνος για τη σωστή εκτέλεση κάθε ζωγραφικής εργασίας, στα σκηνικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνογράφου.

       Ο Τεχνίτης Σκηνικών (Πλαστικός) είναι υπεύθυνος για τη σωστή εκτέλεση κάθε πλαστικής  εργασίας, στα σκηνικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνογράφου.

  Ο Μηχανικός Ήχου είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία όλων των μηχανημάτων ήχου (σε στούντιο επεξεργασίας ήχου ή στην τηλεόραση) καθώς επίσης και για το άρτιο τεχνικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα του ήχου της κινηματογραφικής ταινίας ή του τηλεοπτικού προγράμματος.


       Ο Ηχολήπτης είναι υπεύθυνος για την καλλιτεχνική και τεχνική ποιότητα των ηχητικών εγγραφών , τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές λήψεις, και γενικά για την καλή λειτουργία των συσκευών εγγραφών ήχου, τις οποίες χρησιμοποιεί ο ίδιος.


       Ο Βοηθός Ηχολήπτη (Μπούμαν) επικουρεί τον Ηχολήπτη στο έργο του. Χειρίζεται τη μικροφωνική συσκευή κατά τη διάρκεια της λήψης και επιμελείται τη σωστή τοποθέτηση και κίνησης των μικροφώνων σύμφωνα με τις οδηγίες του Ηχολήπτη. Επιμελείται την παραλαβή και τη μεταφορά των ηχοληπτικών συσκευών και των εξαρτημάτων τους και του υλικού εγγραφής του ήχου.

       Ο Σχεδιαστής Ήχου είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της ηχητικής αρχιτεκτονικής μιας κινηματογραφικής ταινίας. Έχει την ευθύνη για την κατασκευή των ήχων και των ειδικών ηχητικών Εφέ καθώς επίσης για  την μίξη τους με την πρόζα και τη μουσική σε συνεργασία.

       Ο Μοντέρ είναι υπεύθυνος για τη συρραφή των πλάνων, τον συγχρονισμό εικόνας, διαλόγου, μουσικής και ήχου και τη δημιουργία του ρυθμού της κιν/κής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής, σε συνεργασία με το Σκηνοθέτη.


       Ο Βοηθός Μοντέρ επικουρεί τον Μοντέρ στο έργο του και εκτελεί τα καθήκοντα που αυτός του αναθέτει, εντός του κύκλου της ειδικότητάς του.

   Ο Μοντέρ Αρνητικού χειρίζεται με υπευθυνότητα το αρνητικό της ταινίας και πραγματοποιεί όλες τις εργασίες που έχουν σχέση μ' αυτό, όπως διαχωρισμό εκτυπωτέων, ταξινόμηση, συναρμολόγηση βάσει της κόπιας εργασίας, παραλληλισμό αρνητικού φωνής και εικόνας προς εκτύπωση σε συνεργασία με τον Μοντέρ.


                ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕ

  • Ο Τεχνουργός Ειδικών Εφέ είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία όλων των ειδικών εφέ, σύμφωνα με τις ανάγκες της σκηνοθεσίας, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, εύφλεκτα εκρηκτικά υλικά και γενικά διάφορες επικίνδυνες ουσίες. Την εφαρμογή των ειδικών εφέ κάνει ο ίδιος αυτοπροσώπως, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεσή τους.
  • Ο Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφέ επικουρεί τον Τεχνουργό Ειδικών Εφέ στο έργο του. Την ευθύνη για τις εργασίες που αυτός εκτελεί ,εντός του κύκλου της ειδικότητάς του, έχει ο Τεχνουργός Ειδικών Εφέ.

   Ο Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφέ με χρήση Η/Υ:  
     ί) επεξεργάζεται ή δημιουργεί ήχους τους οποίους εντάσσει στην κιν/κή ταινία ή την τηλεοπτική παραγωγή με τη βοήθεια  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,
   ίί) προσαρμόζει τη μουσική στην κιν/κή ταινία ή τη τηλεοπτική παραγωγή.

                          ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

     Ο Μηχανικός Τηλεόρασης – Master control  είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της εικόνας, τη μαγνητοσκόπηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων, τη συναρμολόγηση (μοντάζ) των παραπάνω προγραμμάτων, την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων τηλεόρασης. Είναι επίσης υπεύθυνος  για την λήψη όλων των επίγειων δορυφορικών σημάτων του σταθμού και την προώθησή τους στους διάφορους τομείς επεξεργασίας.

  •  Ο Τεχνικός Μεταγραφών χειρίζεται τα μαγνητοσκόπια για την εγγραφή και αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού (δορυφορικών λήψεων, κυκλωμάτων, μετατροπές συστημάτων εκπομπής, συστημάτων εγγραφής).
    Ο Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας ασχολείται με το χειρισμό της κονσόλας μίξης της εικόνας.

     Ο Εικονολήπτης χειρίζεται κάθε είδους τηλεοπτική μηχανή λήψης (ρομποτική, steady cam, jimmy jip κλπ) για την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων.


       Ο Βοηθός Εικονολήπτη βοηθά τον Εικονολήπτη για την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του τελευταίου, καθώς επίσης και τις οδηγίες του Σκηνοθέτη. Είναι υπεύθυνος επίσης για τον τεχνικό εξοπλισμό του τηλεοπτικού συνεργείου εκτός της τηλεοπτικής μηχανής.
   
     Ο Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων  είναι υπεύθυνος για τη σωστή μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος από τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων στον τηλεοπτικό σταθμό.
  •  Ο Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας είναι υπεύθυνος για την ρύθμιση και τη σωστή απόδοση της εικόνας.
    Ο Τεχνικός Ροής Προγράμματος είναι υπεύθυνος για τη ροή του προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού (ζωντανή και μαγνητοσκοπημένη μετάδοση).
  
    Ο Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF) είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή όλου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των δικτύων του τηλεοπτικού σταθμού, διασφαλίζοντας την ομαλή και συνεχή λειτουργία όλων των πομπών των μονίμων Ραδιοζεύξεων, συσκευών ραδιοδικτύων και συσκευών κατανομής εικόνας και ήχου.

    Ο Χειριστής AUTO CUE είναι υπεύθυνος για τη σωστή κύλιση του κειμένου που διαβάζει ο παρουσιαστής. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή ζωντανής μετάδοσης ειδήσεων ή εκπομπών, υπάρχει πάντα αμφίδρομη επικοινωνία με το κοντρόλ, για συνεννόηση με τον Σκηνοθέτη.

   Ο Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager) είναι ο συντονιστής και επιμελητής στο τηλεοπτικό πλατό σε συνεργασία με το Σκηνοθέτη.


                      Πηγές πληροφόρησης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.