Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

"ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" (Εργασία στην Τοπική Ιστορία)    
Ιστορικό-Λαογραφικό & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης
Το Ιστορικό-Λαογραφικό & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης ιδρύθηκε το 1969 και εγκαινιάσθηκε επίσημα στις 10 Οκτωβρίου 1987.
Η πρώτη Ιστορική-λαογραφική συλλογή ιδρύθηκε στα τέλη του 1968 με αρχές του 1969 και εγκαταστάθηκε περιοδικά σε διάφορα μισθωμένα μικρά καταστήματα της πόλης. Από το 1975 έως το 1984 εγκαταστάθηκε σε κτίριο της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών Κοζάνης. Το 1979, ιδρύθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο προαναφερθέν κτίριο. Σ' αυτή την πρώτη έκθεση το ιστορικό τμήμα περιελάμβανε όλη την ιστορική πορεία της Κοζάνης. Παράλληλα συγκροτήθηκε η Λαογραφική συλλογή στην οποία εκτίθονταν τα εξής θέματα: παραδοσιακές ασχολίες πρωτογενούς παραγωγής, εργαστήρια και επαγγέλματα, πνευματικός και κοινωνικός βίος, οικογενειακή ζωή. Οι παραπάνω συλλογές μεταστεγάστηκαν τέσσερις φορές σε διάφορα μισθωμένα, αλλά ακατάλληλα κτίρια. Τη Διοίκηση του Συνδέσμου απασχολούσε πάντα το πρόβλημα της μόνιμης στέγασης των συλλογών, σε ιδιόκτητο οίκημα. Κατά τα έτη 1980-1983 ανεγέρθη το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Μουσείο. Το έτος 1993 αναγέρθηκε, για να στεγάσει την νέα πτέρυγα του Μουσείου, νέο τετραώροφο κτίριο, κατ' επέκταση του πρώτου.
Το Ιστορικό-Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο ανήκει στην κατηγορία των Ιστορικών-Λαογραφικών Μουσείων. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές κατηγορίες: Έκθεση Φυσικής Ιστορίας (από την Παλαιολιθική εποχή μέχρι και τους νεότερους χρόνους), Αρχαιολογική- Βυζαντινή έκθεση (από το 7000 π.Χ. έως 1453 μ.Χ.), Ιστορική έκθεση (από το 1453 έως 1944), Λαογραφική έκθεση, που θεωρείται και η σημαντικότερη, (από το 1640 έως 1960), Πινακοθήκη νεότερων χρόνων, Συλλογή γραμματοσήμων (1861-2004) και Συλλογή ραδιοφώνων (1930-1960).
Στόχος της ίδρυσης του Μουσείου ήταν η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μέσω της καταγραφής και περισυλλογής των αντικειμένων, με απώτερο σκοπό την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των επισκεπτών.
Εμπνευστής, οραματιστής και δημιουργός του Ιστορικού-Λαογραφικού & Φ. Ιστορίας Μουσείου Ν. Κοζάνης και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο ήταν ο Δάσκαλος Κωνσταντίνος Ε. Σιαμπανόπουλος ο οποίος αφιέρωσε όλη τη ζωή του στη διάσωση, περισυλλογή, προβολή του πολιτισμού και της παράδοσης του τόπου μας.
Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας
Το Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας λειτουργεί στην πόλη της Κοζάνης και διαθέτει αντικείμενα και ντοκουμέντα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εμφύλιο Πόλεμο και έπειτα.
Ξεκίνησε την λειτουργία του την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2006. Το συγκεκριμένο μουσείο ιδρύθηκε από τον  Δήμο Κοζάνης και την Εταιρία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων σε συνεργασία με τις τοπικές αντιστασιακές οργανώσεις. Εδώ και αρκετές δεκαετίες η προηγούμενη γενιά έπαψε να μεταδίδει στην επόμενη τη γνώση και τη στάση της για τον κόσμο. Ένας πολιτισμικός παγκοσμιοποιημένος οδοστρωτήρας πλήττει καίρια την πρόσληψη της ιστορικής γνώσης και επομένως τη δημιουργία της συνείδησης. Δε γνωρίζουμε, ιδίως οι νέοι, τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία του τόπου μας, δε γνωρίζουμε πολλά ιστορικά γεγονότα του τόπου μας που συνέβησαν κατά την  δεκαετία του 1940 και κυρίως τα κατορθώματα των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και τις συμφορές του λαού.
Και έτσι λοιπόν ,την δική της στέγη βρήκε η ιστορία της αντίστασης της Κοζάνης. Το μουσείο διαθέτει πλούσιο έντυπο, φωτογραφικό υλικό, μαρτυρίες. Ρουχισμός και οπλισμός βρίσκονται ταξινομημένα στο αρχοντικό του Φασούλα στο κέντρο της πόλης δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πάρει πρόσθετες πληροφορίες όχι μόνον για τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου, αλλά να αντλήσει στοιχεία για τα κοινωνικά, λαογραφικά, πολιτιστικά  δεδομένα της εποχής.
Τα εκθέματα του μουσείου ξεκινούν από την Οθωμανική αυτοκρατορία και την προ Μεταξά δικτατορία και καλύπτουν την περίοδο της αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου, τη επτάχρονη δικτατορία και φτάνουν μέχρι τη μεταπολίτευση του 1974.
Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που συνοδεύεται από σχετικά σχόλια, εφημερίδες και περιοδικά της κάθε περιόδου,
Κύριος στόχος του μουσείου είναι η προβολή της σύγχρονης ιστορίας αλλά και η πολιτικοποίηση των πολιτών.
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ:
•Να ασκήσει την ικανότητά μας για αντίσταση απέναντι στην αποπολιτικοποίηση και την ιδιωτικοποίηση.
•Να οδηγήσει σε μια ουσιαστική αποκέντρωση με τη συμμετοχή ενημερωμένων πολιτών.
•Να ενισχύσει το σεβασμό στην αλήθεια και να προσδώσει πνευματικό ήθος.
•Να στηρίξει την επιβίωσή μας στο μέλλον ως ανθρώπινων, τοπικών και εθνικών ομάδων με βάση τις αξίες μας, τους δεσμούς με την παράδοση και την ταυτότητά μας, εμπλουτίζοντας έτσι τον παγκόσμιο πολιτισμό.


Αρχαιολογικό μουσείο Αιανής