Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΑΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ-ΦΡΑΓΜΑΤΑ                             ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΑΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ--- ΦΡΑΓΜΑΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΥΔΩΡ: Σημάδια του νερού στον τόπο και στο χρόνο

Κωσταρέλου  Δήμητρα
Μάστορα  Βασιλική

Δαβζάκη  Ματίνα


      Τι είναι οι φυσικοί πόροι;
     Η έννοια του φυσικού πόρου είναι ευρύτερη της ενεργειακής πηγής και περιλαμβάνει καθετί που χρειάζεται ένας οργανισμός για την επιβίωσή του και προέρχεται από τη φύση. Ιδιαίτερα για τις ανθρώπινες κοινωνίες σαν φυσικοί πόροι ορίζονται όλα τα υπάρχοντα στη γη υλικά ή προϊόντα που είναι χρήσιμα για τη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου.
     Έτσι, με λίγα λόγια, φυσικοί πόροι είναι φυσικά αγαθά εύκολα διαθέσιμα και προσβάσιμα, τα οποία ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τα χρησιμοποιεί για την κάλυψη αναγκών του.

     Ταξινόμηση Φυσικών Πόρων
   Επειδή οι περισσότεροι φυσικοί πόροι είναι και αποθεματικοί, δημιουργούν δηλαδή αρχικά απόθεμα ύλης και ενέργειας που περικλείεται μέσα σ' αυτή, μπορούν να ταξινομηθούν σε ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, που διαρκούν για πάντα ή ανανεώνονται συνεχώς, όταν γίνεται σωστά η διαχείρισή τους, και μη ανανεώσιμους που εξαντλούνται σε τέτοιο σημείο ώστε η ανανέωσή τους είναι αδύνατη ή πολύ δαπανηρή.
Οι ανανεώσιμοι πόροι δημιουργούνται συνήθως από τα σύγχρονα βιοτικά συστήματα (γεωργικές καλλιέργειες, αλιεύματα, δασική ξυλεία κλπ.) και μαζί με την ηλιακή, την αιολική, τη γεωθερμική και την υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελούν τους ενεργειακούς ανανεώσιμους πόρους. Αντίστοιχα οι μη ανανεώσιμοι πόροι είναι αποθέματα που προέρχονται από αβιοτικά συστήματα (μέταλλα, νερό, μάρμαρα) ή από πρώην βιοτικά συστήματα (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο).
Όλοι οι φυσικοί πόροι διακρίνονται σε ανακυκλώσιμους και μη ανακυκλώσιμους, ανάλογα με το αν μπορούν ή όχι να ανανεωθούν με τεχνητές διεργασίες ανακύκλωσης ή μέσα από τους φυσικούς κύκλους. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται η ταξινόμηση των φυσικών πόρων.    Το νερό ως φυσικός πόρος
   Οι υδατικοί πόροι σήμερα στην Ελλάδα υπόκεινται σε εκμετάλλευση η οποία χαρακτηρίζεται από μια υποτυπώδη διαχείριση, για κάλυψη κυρίως περιστασιακών αναγκών, με περιορισμένη εφαρμογή σχεδιασμών ή στρατηγικών.
   Αποτέλεσμα είναι το συνεχώς αυξανόμενο έλλειμμα νερού που συνοδεύεται από υποβάθμιση της ποιότητάς του.
.Άρα
«το νερό χαρακτηρίζεται σήμερα ως φυσικός πόρος με ΑΞΙΑ χωρίς αξία.


Προέλευση – Μορφή έργου και χρήση νερού στην Ελλάδα


Προέλευση
Μορφή έργων
Χρήση
Επιφανειακό νερό
Φράγματα
(ταμιευτήρες)
Κύρια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευση αστικών κέντρων, μέσα σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται η άρδευση και η βιομηχανία

Λιμνοδεξαμενές (ομβροδεξαμενές)
Άρδευση, ελάχιστες εφαρμογές
Υπεδαφικό νερό
Γεωτρήσεις
Για άρδευση και τοπικά για ύδρευση και βιομηχανική χρήση, πολύ περιορισμένη εκμετάλλευση θερμών νερών (γεωθερμική ενέργεια)

Φυσικές Πηγές
Μικτή χρήση (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία)

Θερμομεταλλικές Πηγές
Ιαματικά λουτρά, περιορισμένων δραστηριοτήτων τοπικού χαρακτήρα.
Παράκτιες εκροές νερού
Πηγές παράκτιες, υποθαλάσσιες
Ύδρευση, πολύ περιορισμένη έως ελάχιστη χρήση
Ανακύκλωση
Βιολογικοί καθαρισμοί
Άρδευση και βιομηχανική χρήση, σε επίπεδο έργου

«Φράγματα : Κατασκευή – Χρησιμότητα – Επιπτώσεις»

Το φράγμα είναι τεχνικό έργο που κατασκευάζεται κάθετα στην κοίτη ενός φυσικού ρεύματος (ποταμού) για την αποκοπή της ροής , με σκοπό την αποθήκευση , παροχέτευση ή ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής του ρεύματος. 
Η λειτουργικότητα των φραγμάτων είναι πολλαπλή μιας και προσφέρει ανεκτίμητες παροχές στον άνθρωπο.
Πρώτα απ’ όλα, ένα βασικό στοιχείο είναι η αποταμίευση νερού, για ύδρευση και άρδευση. 
Επίσης επιτρέπει την παραγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να περιορίζεται το πρόβλημα κατανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπροσθέτως, η ενέργεια που παράγεται δεν επιφέρει ρύπανση στο περιβάλλον και υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης για ώρες ανάγκης.
Τα φράγματα, ακόμα εγγυώνται αποτελεσματική προστασία  από τις πλημμύρες. Συμβάλλουν στη διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος.
Η προσφορά τους στη δημιουργία νέων υγροτόπων ήταν και είναι τεράστια και αποδείχτηκε κερδοφόρα για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και επομένως τη βελτίωση της γενικής οικονομίας της χώρας μας. 
Τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο είναι το γεγονός ότι δόθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες, ένας τομέας που υπήρξε αρκετά υποανάπτυκτος στη χώρα μας. Ωστόσο οι άσχημες συνέπειές τους δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι η αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Το ογκώδες και άκομψο οικοδόμημα προκαλεί την καταστροφή της φυσικής ομορφιάς του περιβάλλοντος μιας και η ύπαρξη του τσιμέντου στη φύση μοιάζει με παρωδία στο οικοσύστημα και μπροστά στην πλούσια βλάστηση γύρω από το ποτάμι.
Αυξημένος είναι επίσης ο κίνδυνος τοπικών σεισμών σε περιοχές με φράγματα αφού επιβαρύνεται ο φλοιός της Γης.

 
Άλλες επιπτώσεις από την κατασκευή των φραγμάτων ήταν η παγίδευση των φερτών υλικών στους ταμιευτήρες. Αυτό στερεί τις παραλίες από τα υλικά αυτά και προωθείται διάβρωση. Δεν είναι σίγουρο σε ποιο βαθμό η διάβρωση αυτή των παραλιών είναι προϊόν της κατασκευής φραγμάτων, μια και παρεμβαίνουν και άλλες αιτίες, όπως η κατασκευή λιμενοβραχιόνων, αλλά σίγουρα χειροτερεύουν την κατάσταση. Και αυτό το θέμα θα μελετηθεί

Τα φράγματα έχουν να προσφέρουν αναμφίβολα πολλά  πλεονεκτήματα ταυτόχρονα με τα μειονεκτήματα. Αυτό που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η ισορροπία, είναι να γίνονται προσεκτικές μελέτες πριν την κατασκευή οποιουδήποτε φράγματος ανάλογα πάντα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν κάποια από τα πιθανά προβλήματα, που μπορεί να αποβούν μοιραία στο μέλλον. Πρέπει να αποκτήσουμε όλοι μας περιβαλλοντική συνείδηση και να ευαισθητοποιηθούμε όσον αφορά το θέμα της κατασκευής φραγμάτων, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.

                     


                   Φράγματα στο Ν. Κοζάνης και στη Δυτική Μακεδονία


  
Φράγµα Ιλαρίωνα


Θέση: Ν. Κοζάνης
Ποταμός: Αλιάκμονας
Τύπος Φράγματος: Χωμάτινο
Ύψος Φράγματος: 130m
Όγκος φράγματος: 8,8.106m3
Χωρητικότητα ταμιευτήρα:520.106m3
Κύριος του έργου: ΔΕΗ

Το φράγµα του Ιλαρίωνα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σηµαντικής οικολογικής αξίας. Στην ζώνη κατάκλισης περιλαµβάνεται το εντυπωσιακό «κόκκινο φαράγγι» γνωστή διαδροµή στους λάτρεις του καγιάκ και του rafting µε υψηλό βαθµό δυσκολίας (V). Εντός της κοιλάδας του Αλιάκµονα που θα κατακλυσθεί από τα νερά, βρίσκεται η ιστορική σκήτη του Αγ. Νικάνωρα του 16ου αιώνα λαξευµένη στα κάθετα βράχια πάνω από τον ποταµό, ιδρυτή της Ι.Μ Ζάβορδας σηµαντικού θρησκευτικού κέντρου της περιοχής µέχρι και σήµερα. Η ευρύτερη περιοχή της µονής Ζάβορδας έχει ήδη θεσµοθετηθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Λίγα χιλιόµετρα ανάντη του ποταµού βρίσκεται η Ι.Μ Τουρνικίου η θέση της οποίας θα κατακλυσθεί πλήρως από τα νερά της τεχνητής λίµνης (σχεδιάζεται η µεταφορά της σε άλλη τοποθεσία).µε ύψος 125 µ.  βρίσκεται στη φάση κατασκευής. O ταµιευτήρας του φράγµατος Ιλαρίωνα που θα δηµιουργηθεί θα έχει µήκος περίπου 30 χιλιόµετρα. Η τεχνητή λίµνη (ταµιευτήρας φράγµατος) µετά τη πλήρωσή της θα κατακλύσει περιοχές
                                     

                            Φράγμα   Πολυφύτου

 

Θέση: Ν. Κοζάνης
Ποταμός: Αλιάκμονας
Τύπος Φράγματος: Λιθόρριπτο
Ύψος Φράγματος: 112m
Όγκος φράγματος: 3.106m3
Χωρητικότητα ταμιευτήρα: 1200.106m3
Κύριος του έργου: ΔΕΗ

Το φράγμα του Πολυφύτου είναι κατασκευασμένο στον ποταμό Αλιάκμονα. Είναι ένα από τα τρία φράγματα που υπάρχουν στον Αλιάκμονα. Με το φράγμα αυτό έχει δημιουργηθεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες στην Ελλάδα και ένα πλούσιο περιβαλλοντικό τοπίο. Στην λίμνη Πολυφύτου βρίσκεται και η μεγαλύτερη γέφυρα της Ελλάδας. Αξίζει να κάνετε την διαδρομή παράλληλα με την λίμνη, για την όμορφη φύση και τα μαγευτικά νερά της λίμνης.


                              ΠΗΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.